Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Byggandet av en förskola på Järlavägen

Byggandet av en förskola på Järlavägen

Den 23/4 beslöt kommunen att starta ett projekt med målet att bygga en förskola i Storängen för 150-200 barn. Läs mer på den här länken https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/centrala-nacka/jarlavagens-forskola/. Kommunen har nu också startat ett detaljplaneprojekt. [caption id="attachment_1913" align="aligncenter" width="541"] Här på Järlavägen…

Läs mer

Invändningar mot Skanskas stenkross vid Forum

Invändningar mot Skanskas stenkross vid Forum

Skanska har begärt att få ha en stenkross på arbetsområdet vid Nya Gatan, mellan stadshuset och Nacka Forum (ärende M 2019-710). Egnahemsföreningens styrelse har skickat synpunkter på buller och skadligt damm till kommunen. Läs dokumentet här: Krossen Nya Gatan. Styrelsen…

Läs mer

Nationalromantik och trädgård

Nationalromantik och trädgård

Välkomna alla Storängsbor till en introduktion i ämnet Nationalromantik och trädgård. Plats: Storängsvägen 26 Tid den 2 juni kl 14.30 Eva och Olle Björkström Villa Bellander, Storängsvägen 26

Läs mer

Nya förtroendevalda efter vårmötet den 25 april 2019

Nya förtroendevalda efter vårmötet den 25 april 2019

Vid vårmötet den 25 april 2019 deltog drygt 50 av medlemmarna i Egnahemsföreningen.   Styrelsen – som valdes då – består fram till vårmötet i april 2020 av: Till ordinarie ledamöter valdes: Barbro Sjölander (Parkgränden 4) – ordförande, information Caroline…

Läs mer