Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Överklagandet om att tillåta kross i Nya gatan avvisat

Vi överklagade beslutet att tillåta krossning i gropen vid Forum. Vi har nu fått besked att vårt överklagande avvisas. Vem som får överklaga avgörs från fall till fall enligt domstolen. I det här fallet tyckte de att beslutet inte angick…

Läs mer

Hela Nacka-möte 29 augusti

Hela Nacka-möte 29 augusti

Det opolitiska nätverket Hela Nacka bjuder in till möte torsdag den 29 augusti. Tiden är mellan klockan 19.00 och 21.00 och platsen är Nackasalen i Stadshuset. Kom på mötet för att tillsammans kunna driva viktiga frågor för oss Nackabor. Egnahemsföreningen…

Läs mer

Ängsfest den 8 september

Ängsfest den 8 september

I samarbete med Storängstraktens villaägarförening arrangerar Egnahemsföreningen den traditionella Ängsfesten söndag 8 september 2019 klockan 14-16. Nyheter på årets Ängsfest blir även en Volleybollturnering för de stora. Kom klockan 14.00 så delar vi upp lagen. Det kommer att finnas ett…

Läs mer

Vigsel på Ängen och fest i Samskolan

Vigsel på Ängen och fest i Samskolan

Så här kan man också använda vår äng. Vigsel på ängen och middag i Storängssalen

Läs mer