Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Valborgsfirandet i Storängen

Valborgsfirandet i Storängen

Traditionsenligt tänder vi brasan kl 20.00 på Ängen. Ta med vänner och bekanta, sjung in våren och beskåda Storängens Frivilliga Brandkår när de plikttroget och med säker hand tänder och sedan också övervakar elden för allas vår säkerhet. Varmt välkomna!…

Läs mer

Bygglovsansökan på John Lodéns väg avslogs av Miljö och stadsbyggnadsnämnden

Miljö och stadsbyggnadsnämnden avslog ärendet om radhusbebyggelse på John Lodéns väg i Storängen. Läs hela protokollet här "Nämnden bedömer att platsen är lämplig för bostadsbebyggelse, men att den tillkommande bebyggelsen måste anpassas till den kulturhistoriska miljön. Den tydliga inriktningen i…

Läs mer

Har du inte fått Nyhetsbrevet…? Det är inte skräp!

Vårt nyhetsbrev nr 1 år 2018 till Egnahemsföreningens medlemmar skickades i tisdags eftermiddag, 20 mars. Har du inte fått detta brev till din e-postlåda kan det ha hamnat i skräpkorgen. Det finns två varianter av ”skräp”: den ena är att…

Läs mer

Årets första nyhetsbrev är skickat

I dag, 21 mars, har Egnahemsföreningens första nyhetsbrev för 2018 skickats till medlemmar. 85 fastigheter (104 mottagare) har anmält att de vill ha nyhetsbrev. Har du inte fått det? Har du missat att anmäla ditt intresse? Anmäl dig här. Vi…

Läs mer