Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Vårmöte 26 april 2018

Vårmöte 26 april 2018

Medlemmar i Egnahemsföreningen vid Storängen m.b.p.a. kallas till föreningens ordinarie allmänna sammanträde. Torsdagen den 26 april 2018, klockan 19.30 i Storängssalen. Förfriskningar och mingel från kl.19 och även efter mötets slut. Fullständigt program hittar du några dagar före mötet i…

Läs mer

Synpunkter på bygglovsansökan

Synpunkter på bygglovsansökan

 Tjänstemännens Egnahemsförening vid Storängen m.b.p.a. har lämnat in synpunkter angående radhusbyggnation på John Lodéns väg till Nacka kommun: synpunkter på bygglov Sicklaön 40 4. En kopia kommer även att skickas till Länsantikvarien samt eventuellt kompletteras med ytterligare synpunkter.  Vi meddelar…

Läs mer

Grannsamverkan i Storängen

Grannsamverkan i Storängen

Grannsamverkan i Storängen har nu Johan Blomström som kontaktperson. Här på denna hemsida samt på facebook-sidan https://www.facebook.com/Storangen/ publiceras information från Grannsamverkan. På ett möte nyligen med en grupp grannsamverkare från olika föreningar i Nacka och polisen summerades de viktigaste förslagen…

Läs mer

Julgransplundring hålls söndag 14 januari

Julgransplundring hålls söndag 14 januari

Traditionsenligt arrangeras julgransplundring i samarbete med Storängstraktens villaägarförening söndag 14 januari klockan 14-16 i Storängssalen. Alla Storängsbarn mellan tre och åtta år är välkomna. Vi dansar och leker kring granen. Det blir dragspelsmusik, saft och bullar, plundring av granen och…

Läs mer