Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Kom på Vårmötet den 25 april

Kom på Vårmötet den 25 april

Medlemmar i Egnahemsföreningen vid Storängen m.b.p.a. kallas till föreningens ordinarie allmänna sammanträde. Torsdagen den 25 april 2019, klockan 19.30 i Storängssalen. Förfriskningar och mingel från kl.19 och även efter mötets slut. Fullständigt program har delats ut i medlemmarnas brevlåda. Vårmötet,…

Läs mer

Inbjudan till bullertest och hearing

Inbjudan 6 april kl. 13-15 (1).jpg

Läs mer

Behöver du ved?

Vi har nyligen tagit ner ett stormfällt träd i parken. Stora stubbar och grenar ligger precis vid tennisbanan. Vill du ha veden så är det fritt att ta. Först till kvarn.......


Gungviken – engagera dig

Gungviken – engagera dig

På bifogade bild hittar du nu information om den planerade stenkrossen i Gungviken.  De har byggt en hemsida som du hittar här