Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Ängen får bli – äng

Styrelsen för Egnahemsföreningen har beslutat att vi låter gräset och blommorna växa upp på den södra delen av ängen. Vi vill se om vi kan få fram en äng med ängsblommor – en tanke är att därmed gynna den biologiska…

Läs mer

Trevlig – avskild – Valborg

Trevlig – avskild – Valborg

På grund av coronapandemin är Valborgsfirandet på Ängen inställt i år 2020. Tack vare den Frivilliga brandkåren m.y.b.p.a. har högen på Ängen bränts och vi önskar alla en trevlig Valborg. På föreningens facebooksida finns en film att beskåda från när…

Läs mer

Grannsamverkan rapporterar

Grannsamverkan rapporterar

Här kommer information om anmälda brott i närområdet 14 april - 20 april 2020 STORÄNGEN: Tillgrepp av bil (bilstöld) på en adress Storängens strandväg. Brotssdatum är angivet till 15/4 kl.18:15 Hälsningar, Gisela

Läs mer

Rapport från Grannsamverkan

Rapport från Grannsamverkan

Här kommer information om anmälda brott Storängen 17 mars - 13 april 2020 Stöld ur eller från motorfordon av fast interiör (bilratt?) mellan 2/4 kl.16:00 --4/4 kl.16:00 Hälsningar, Gisela

Läs mer