Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Invändningar mot Skanskas stenkross vid Forum

Invändningar mot Skanskas stenkross vid Forum

Skanska har begärt att få ha en stenkross på arbetsområdet vid Nya Gatan, mellan stadshuset och Nacka Forum (ärende M 2019-710). Egnahemsföreningens styrelse har skickat synpunkter på buller och skadligt damm till kommunen. Läs dokumentet här: Krossen Nya Gatan Synpunkter…

Läs mer

Nationalromantik och trädgård

Nationalromantik och trädgård

Välkomna alla Storängsbor till en introduktion i ämnet Nationalromantik och trädgård. Plats: Storängsvägen 26 Tid den 2 juni kl 14.30 Eva och Olle Björkström [caption id="attachment_1884" align="alignnone" width="300"] Villa Bellander, Storängsvägen 26[/caption]

Läs mer

Valborgsfirande i Storängen

Valborgsfirande i Storängen

Traditionsenligt tänder vi brasan kl 20.00 på Ängen. Ta med vänner och bekanta, sjung in våren och beskåda Storängens Frivilliga Brandkår när de plikttroget och med säker hand tänder och sedan också övervakar elden för allas vår säkerhet. Varmt välkomna!…

Läs mer

Kom på Vårmötet den 25 april

Kom på Vårmötet den 25 april

Medlemmar i Egnahemsföreningen vid Storängen m.b.p.a. kallas till föreningens ordinarie allmänna sammanträde. Torsdagen den 25 april 2019, klockan 19.30 i Storängssalen. Förfriskningar och mingel från kl.19 och även efter mötets slut. Fullständigt program har delats ut i medlemmarnas brevlåda. Vårmötet,…

Läs mer