Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Ängsfesten 4 september

Årets Ängsfest går av stapeln söndagen den 4 september kl 14-16 och arrangeras som tidigare av Storängstraktens Villaägarförening och Tjänstemännens Egnahemsförening. Välkomna att fika, umgås och sälja grejer på loppis. Vid dåligt väder är vi inne i Storängssalen. I år…

Läs mer

Ny styrelse valdes på Vårmötet

Ny styrelse valdes på Vårmötet

Ett 20-tal medlemmar samlades  torsdagen den 21 april för det 111:e vårmötet i föreningens historia. Inga motioner hade inkommit till mötet. Efter genomgång av föreningens ekonomi så beviljades styrelsen ansvarsfrihet. På mötet avtackades Anders Sjunnesson, Cecilia Widhagen och Johan Blomström för sina…

Läs mer