Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Damm ska rena dagvatten

Damm ska rena dagvatten

En damm vid Storängens Strandväg/Lillängsvägen ska rena dagvatten. Har du frågor och funderingar tas de gärna emot. På ängen tvärs över gatan från fotbollsplanen vid Storängens Strandväg planeras en damm för att rena dagvatten. Nacka kommun har fått bidrag från…

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 4 för 2019 skickat

Nyhetsbrev nummer 4 för 2019 skickat

Årets sista nyhetsbrev har skickats till alla medlemmar som har anmält sig som prenumeranter. Där kan du läsa: Ordförande Barbro Sjölander informerar Kommande aktiviteter Aktiviteter under hösten Vägskyltar som trotsas Vykortssjukan grasserade i Storängen Boken Fallet utspelas i Storängen Storängsbon…

Läs mer

Årets Ängsfest lockade många

Årets Ängsfest lockade många

Ängsfesten i dag den 8 september blev lyckad – den lockade cirka 50-60 personer, små som stora och spridda åldrar. [caption id="attachment_1992" align="alignnone" width="300"] Fika fanns det på Ängsfesten.[/caption] Nyheten Volleyboll var en succé liksom det alltid lika populära Chokladhjulet…

Läs mer

Läget med förskolan på Järlavägen

Läget med förskolan på Järlavägen

Som vi informerat om tidigare så har kommunen planer på att bygga en stor förskola för 150–200 barn vid skogskilen på Järlavägen. Vi har målmedvetet inom föreningen och tillsammans med närboende utanför föreningen arbetat för att stoppa dessa planer. Det…

Läs mer