Vårmötet

Vårmötet, som är Egnahemsföreningens ordinarie årsmöte, hålls i april. Det har sedvanliga årsmötesärenden på sin dagordning. Motion till vårmötet lämnas till styrelsen före den 1 april.

Se protokoll från Vårmöte 115 per e-post 14 maj 2020 här: 2020-05-14 Protokoll Vårmöte 115

Se kallelsen till Vårmötet 2020 här: 20200514 Kallelse vårmöte 115 Epostvårmöte

Höstmötet är föreningens budgetmöte och brukar hållas i slutet av november. På höstmötet bestäms medlemsavgiften för det kommande kalenderåret. Motion till höstmötet lämnas till styrelsen före den 1 november.

Se protokollet från Höstmötet 28 november 2019 här: Protokoll Höstmötet 2019-11-28

Se Kallelse till höstmöte 2019-11-28 genom att klicka på länken.

 

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder i princip en gång i månaden.

Mötesprotokoll

Se mötesprotokoll genom att klicka här

***