Vårmötet

Vårmötet, som är Egnahemsföreningens ordinarie årsmöte, hålls i april. Det har sedvanliga årsmötesärenden på sin dagordning. Motion till vårmötet lämnas till styrelsen före den 1 april.

Se protokoll från vårmötet 26 april 2018 här: Protokoll Vårmötet 26 april 2018

Se kallelsen till Vårmötet 2018 här: Kallelse vårmötet 2018-04-26

Höstmötet

Höstmötet är föreningens budgetmöte och brukar hållas i slutet av november. På höstmötet bestäms medlemsavgiften för det kommande kalenderåret. Motion till höstmötet lämnas till styrelsen före den 1 november.

Se protokollet från Höstmötet 30 november 2017 här: Protokoll höstmötet 30 november 2017.

Se kallelsen till Höstmötet 2017 genom att klicka här.

Se Samskolans ekonomiska rapport till Höstmötet 2017 genom att klicka här.

Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder i princip en gång i månaden.

Mötesprotokoll

Se mötesprotokoll genom att klicka här

***