Vid vårmötet 2018 valdes följande medlemmar till styrelse för föreningen:

Ingvar Wikström, ordförande; Carin Hörlin, vice ordförande; Magnus Öhman, registerhållare; Barbro Sjölander, informationsansvarig i samverkan med Caroline Maino tillika klubbmästare och sekreterare samt suppleanterna Olof Boltzius, kassör; Peder Freij, förvaltare samt Johan Almlöf.

Styrelsen kontaktar du enklast genom att mejla till: info@storangen.se eller kontaktar Barbro Sjölander, Parkgränden 4, 070 593 81 10.