Vid vårmötet 2017 valdes följande medlemmar till styrelse för föreningen:

Ingvar Wikström, ordförande; Carin Hörlin, vice ordförande; Jonas Ståhlberg, kassör; Magnus Öhman, registerhållare; Peder Freij, förvaltare samt suppleanterna Barbro Sjölander, informationsansvarig i samverkan med Caroline Maino tillika klubbmästare; Peter Alpkvist, biträdande förvaltare.

Styrelsen kontaktar du enklast genom att mejla till: info@storangen.se eller kontaktar Barbro Sjölander, Parkgränden 4, 070 593 81 10.