Avisering om fasadklättrare i Duvnäs i förra veckan

Två rapporter har inkommit under fredagen 1 december från fastighetsägare i Duvnäs:

Inbrott 30 nov Fogdevägen (omr. Patron) Vill meddela inbrott på Fogdevägen den 30 nov 2017. Tjuven tog sig upp på övre våningen utan att passera det larmade nedre planet. Ingång genom balkong. Stor röra och hitintills oklart vad som tillgripits. Fastighetsägare 1

Inbrottsförsök 30 nov Logbacken (omr. Backen) Jag kontaktar dig för vi blev drabbade av ett inbrottsförsök i går torsdag den 30 november. Vi hade turen att tjuven blev störd av något/någon. Han åsamkade dock skador på balkongdörren och i själen. Inbrottstjuven har på något sätt tagit sig upp på vår balkong, dyrkat upp karmen runt dörren och krossat ytterglaset, tack och lov kom de inte rakt igenom. Vad jag förstår har även Fogdevägen varit utsatt för inbrottsförsök under gårdagen. Enligt Polisen härjar en liga i området som riktat in sig på balkongdörrar och ofta på övervåningar. Hoppas alla kan hjälpas åt att hålla ögon och öron öppna. Fastighetsägare 2

Kommentar: Grannar måste nog börja bli mer aktiva i att hålla uppsikt och också fråga okända vart de är på väg.

Ofta är det som att tjuvar vet vilka larm som bara är installerade på undervåningen, kanske bara genom att läsa varningsskylten med tillhörande varumärke. Den aktuella ligan kan motsvara en observation från Storängen för några veckor sedan: de klättrade uppför stuprännan – behövde inte stege.

Brian Kylén, samordnare Grannsamverkan mot brott i Duvnäs