Bolagsstämma i Samskolan

Måndagen den 27 maj hade Samskolan sin bolagsstämma. På mötet deltog både styrelse och aktieägare. Den nye ordföranden (Lars Stridh) och VD (Pelle Öhlin) var dock inte närvarande. Bengt Hollberg och Fredrik Zetterström avgick och Christina Wikström och Niklas Frank nyvaldes. Debbie Nujen förde protokoll och Johan Jarre, Hans Hilbers, Björn Habenicht samt Katarina Westman var med i egenskap av småägare, medan Anders Sjunnesson företrädde Egnahemsföreningen som huvudaktieägare.