Byggandet av en förskola på Järlavägen

Den 23/4 beslöt kommunen att starta ett projekt med målet att bygga en förskola i Storängen för 150-200 barn. Läs mer på den här länken https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/centrala-nacka/jarlavagens-forskola/.
Kommunen har nu också startat ett detaljplaneprojekt.

Här på Järlavägen vill Nacka kommun anlägga en förskola för 200 barn. Foto: Caroline
Maino

Styrelsen för Egnahemsföreningen är väldigt orolig för trafiksituationen som skulle uppstå vid en så stor förskola som den för 200 barn som kommunen tänkt. En projektgrupp har bildats för att skapa en dialog med kommunen. I den projektgruppen ingår även de som bor nära det tilltänkta bygget men som inte är med föreningen.

Vill påverka direktiv
Lärdom från andra föreningar kommer att användas. Vi har redan haft möte med eldsjälar från Lillängen. Projektgruppen planerar nu möte under juni med projektledare för detaljplaneprojektet från Nacka kommun. Vi har också begärt att få vara med och påverka direktiven för trafikutredningen samt begärt att kommunen ska göra en miljökonsekvensbeskrivning.

De trafikutredningar som gjordes vid det tänkta byggandet i Lillängsskogen och vid Kristallens förskola pekar på att vi skulle få trafikrörelser motsvarande 320 bilar per dygn. Det är lågt räknat då man antagit att 50% av barnen blir skjutsade. Dessa 320 bilar skulle komma från många håll men trattas in mot Prästgårdsvägen/Järlavägen. Denna väg är idag också skolväg för de barn som ska till skolorna Järla och Ekliden.

Våra smala vägar klarar inte den trafikbelastningen.

Projektgruppen kommer även att träffa de olika politiska partierna för att sprida kunskap om Storängens särart, värd att bevara.
Skogen som är tänkt att bebyggas används idag i förskoleverksamhet. Varje måndag har Montessori heldags verksamhet där och den skulle kunna bli en fin utflyktsskog för alla barn som går på dagis i Nya gatan.

Har du några synpunkter, argument varför man inte ska bygga just här? Har du kanske tips på annan lämplig tomt att bygga förskola för 200 barn på (c:a 9.000 m2 var det i Lillängsskogen) Har du någon kompetens som du tro vi kan ha nytta av i detta arbete? Maila i så fall till info@storangen.se

Barbro Sjölander
Ordförande
Tjänstemännens Egnahems Förening vid Storängen m.b.p.a

Här ser du den tänkta placeringen för en förskola på Järlavägen.