Dom om Järlasjön överklagas inte

I december 2018 kom domen i mark- och miljödomstolen om en reningsbassäng i Järlasjön. Domstolen ger den planerade dagvattenanläggningen i Kyrkviken grönt ljus — under 15 år.

Järlasjön i vinterskrud.
Foto: Caroline Maino

Skälen för tidsbegränsningen är att mark och miljödomstolen inte anser att kommunen kunnat visa att bassängen lever upp till kraven på ”bästa möjliga teknik” (BAT) för att rena Nacka stads dagvatten.

Turerna om reningsbassängen i Kyrkviken har varit många. För nästan tre år sedan, i februari 2016, beslutade kommunstyrelsen att gå vidare med förslaget gällande en anläggning med syfte att rena Järlasjöns förorenade vatten.

Förslaget har sedan dess kritiserats —såväl av ett stort antal fastighetsägare runt Järlasjön och föreningar som länsstyrelsen.

Nu har arbetsgruppen för Nätverket Järlasjön analyserat domen i Mark o miljödomstolen efter kontakt med länsstyrelsen.

Varken Nätverket Järlasjön, Nysätra villaägarförening eller länsstyrelsen kommer att överklaga domslutet. Läs mer i en skrivelse från Rädda Järlasjön:  Information om domen i MMD ang rening av Järlasjön

Storängens Egnahemsförening har stöttat Nätverket Rädda Järlasjön i kampen för rent vatten i sjön och givit ett ekonomiskt bidrag.

Närverket ställer sig nu den stora frågan om kommunen verkligen kommer satsa ytterligare 35 miljoner kronor i en bassäng vars tillstånd kan dras in redan om 15 år.