Höstmötet 2018

Höstmötet för medlemmar i Egnahemsföreningen hålls torsdag 22 november
2018 klockan 19.30 i Storängssalen.
Höstmötet är föreningens budgetmöte. Där bestäms medlemsavgiften för det
kommande kalenderåret. Vill du lämna in en motion – skicka den till
info@storangen.se senast 1 november.
Förfriskningar och mingel finns från klockan 19.00 samt även efter mötets slut.