Ingen förskola på Järlavägen

Planerna på att bygga en förskola för 200 barn på Järlavägen skrinläggs. Så här skriver Mats Gerdau, Nacka

Det blir ingen förskola för 200 barn här på Järlavägen. Foto: Caroline
Maino

kommunstyrelsens ordförande, i ett mejl till Barbro Sjölander, Egnahemsföreningens ordförande, den 28 januari 2020:

Hej igen Barbro!

Nu vill jag informera om att vi kommer att lägga fram ett förslag om att avbryta planarbetet för förskolan på Järlavägen. Den lugnare byggtakten, som vi gick ut med i onsdags, gör att förskolan inte behövs. Förskolebehovet får lösas i kommande detaljplaner i stället, inom respektive projekt och inte i Storängen.

Jag planerar att ta upp ett ärende om detta på kommande sammanträde med kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott, 11 februari.

Hoppas att ni blir lite lugnade av detta.

 Vänligen

Mats