Invändningar mot Skanskas stenkross vid Forum

Skanska har begärt att få ha en stenkross på arbetsområdet vid Nya Gatan, mellan stadshuset och Nacka Forum (ärende M 2019-710). Egnahemsföreningens styrelse har skickat synpunkter på buller och skadligt damm till kommunen. Läs dokumentet här: Krossen Nya Gatan.
Styrelsen har även skickat in två tillägg, läs det dokumenten här: Krossen Nya Gatan tillägg 1 samt Krossen Nya Gatan tillägg nr 2

Styrelsen har också kontaktat rektorerna för Järla skola och Kristallen samt ansvariga för 2:ans fritidsgård och bostadsrättsföreningen tvärs över vägen från Nya gatan.

Mobil stenkross i Frankrike. Foto Christian Amet

Så här står det på Nacka kommuns hemsida:
Skanska har gjort en anmälan om att krossa sten på arbetsområdet mellan den 30 april 2019 och den 31 december 2019. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kommer att besluta om ärendet tidigast på sammanträdet den 4 juni.
De som är berörda kan skicka synpunkter senast den 17 maj till miljoenheten@nacka.se eller till Miljöenheten, 131 81 Nacka, märkt M 2019-710. Skicka gärna synpunkter så att de i sin helhet kan användas som underlag till miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut. Ange gärna mejladress, namn och postadress.

Beslutet kommer att anslås på kommunens digitala anslagstavla: https://www.nacka.se/anslagstavla när beslutet är justerat, vilket normalt sker inom en vecka efter nämndsammanträdet.