Kom på möte om Storängens framtid

Kallelse till arbetsmöte om Storängens framtid 18 augusti 18.30-21.00 (OBS ändrad tid)


Mötet
Syftet med mötet är att
1. identifiera de viktigaste framtidsfrågorna inom vi behöver ta hänsyn till
2. identifiera de viktigaste önskemålen och prioriteringarna vi har avseende dessa framtidsfrågor
3. bilda en arbetsgrupp som skall driva arbetet med att utarbeta en strategi för föreningen baserat på mötets diskussioner och beslut
Läs på innan möte den kortfattade beskrivning som finns på vår hemsida om servitut och områdesbestämmelser http://www.storangen.se/hanvisningar/servitut/

Plats: Storängssalen
Tid: 2019-08-18 18.30-21
Deltagare: Öppet för alla medlemmar
Moderator: Evelina Kambre (inbjuden pro bono konsult)
Metodik: Barbro och Ingvar står för upplägget och leder mötet med hjälp av moderatorn