Missa inte Höstmötet 22 november 2018

Alla medlemmar i Tjänstemännens Egnahemsförening vid Storängen m.b.p.a. hälsas välkomna till Höstmötet torsdag den 22 november i Storängssalen.  

Mötet börjar klockan 19.30. Förfriskningar och mingel finns från klockan 19.00 samt även efter mötets slut.

Höstmötet

Höstmötet är föreningens budgetmöte och brukar hållas i slutet av november. På höstmötet bestäms medlemsavgiften för det kommande kalenderåret. Motionstiden till höstmötet gick ut den 1 november.

Se Kallelsen till höstmöte 2018-11-22 genom att klicka på länken. Där finns ekonomisk redovisning för  föreningen och skolan samt de två motioner som inkommit .

Henrik Svensson översiktsplanerare Nacka kommun

Till mötet kommer Henrik Svensson, översiktsplanerare på Nacka kommun. Han kommer att informera om Nackas utveckling i Storängens närhet och svarar på frågor från medlemmarna.

Kom och gör din röst hörd och ta tillfället i akt att träffa andra medlemmar.