Nya förtroendevalda efter vårmötet 2018

Vid vårmötet den 26 april 2018 deltog över 30 av medlemmarna i Egnahemsföreningen. När mötet avslutats sjöng vokalensemblen Vivere in våren och efter det avnjöts en buffé med dryck.

Vokalensemblen Vivere sjöng in våren.

 

 

 

 

 

 

Till ordinarie ledamöter valdes:
Magnus Öhman (Lindvägen 6)
Ingvar Wikström (John Lodéns väg 10)
Carin Hörlin (Storängens Strandväg 17)
Caroline Maino (Storängens Strandväg 20)
Barbro Sjölander (Parkgränden 4)

 Till suppleanter i styrelsen valdes: 
Olof Boltzius (Prästgårdsvägen 5)
Johan Almlöf (Prästgårdsvägen 6)
Peder Freij (Storängsvägen 23)

Till revisorer valdes: 
• Hans Hilbers (Parkvägen 50)
• Stefan Ihrengård (Värmdövägen 186)
• Andreas Marcetic (Ängsvägen 9)

Till revisorssuppleanter valdes: 
• Fredrik Zetterlund (Storängsvägen 24)
• Anders Bergman (Lindvägen 20)

Till ordinarie ledamöter i byggnadsnämnden valdes: 
• Peter Alpkvist (Storängsvägen 13)
• Oscar Liedgren (Storängsvägen 15)

Till suppleanter i byggnadsnämnden valdes: 
• Åsa Chistiander (John Lodéns väg 4)
• Karin Angéus (Ängsvägen 19)

Till styrelsens representant i byggnadsnämnden valdes:
• utses av styrelsen vid dess konstituerande möte

Valberedning består till vårmötet 2018 av: 
• Lars Widhagen sammankallande, 1 år kvar
• Stefan Lindhoff, 2 år kvar
• Birgitta Isakssom, vald på 3 år

Se protokoll från vårmötet 26 april 2018 här: Protokoll Vårmötet 26 april 2018

Se protokoll från det konstituerande mötet 3 maj 2018 här: 2018–05-03 Protokoll styrelse- och konstituerande möte 188