Nya förtroendevalda efter vårmötet den 25 april 2019

Vid vårmötet den 25 april 2019 deltog drygt 50 av medlemmarna i Egnahemsföreningen.  

Styrelsen – som valdes då – består fram till vårmötet i april 2020 av:

Till ordinarie ledamöter valdes:
Barbro Sjölander (Parkgränden 4) – ordförande, information
Caroline Maino (Storängens Strandväg 20) – klubbmästare & information samt sekreterare
Héléne Fischer Guste (Ängsvägen 14) – registerhållare, vice klubbmästare
Johan Almlöf (Prästgårdsvägen 6) – Förvaltare
Joakim Börjesson (Parkvägen 34 B) – Förvaltare, it

Till suppleanter i styrelsen valdes: 
Martin Albrecht (Parkvägen 41) – kassör
Katarina Segerståhl (Lindvägen 12 ) – vice ordförande
Ingvar Wikström (John Lodéns Väg 10) – projektledare

Styrelsen kontaktar du enklast genom att mejla till: info@storangen.se

Se protokoll från vårmötet 25 april 2019 här: 2019-04-25 Protokoll Vårmöte

Se protokoll från det konstituerande mötet 13 maj 2019 här: 2019-05-13 Protokoll styrelsemöte 199

Till revisorer valdes:
Hans Hilbers – omval
Stefan Ihrengård – omval
Andreas Marcetic – omval

Till suppleanter valdes:
Fredrik Zetterlund – omval
Anders Bergman – omval

Byggnadsnämnden:
Till ordinarie ledamöter valdes:
Peter Alpkvist – omval
Oscar Liedgren – omval

Till Suppleanter valdes:
Åsa Chistiander – omval
Robert Engel – nyval

Till styrelsens representanter valdes vid det konstituerande mötet Ingvar Wikström samt Katarina Segerståhl

Valberedningen:
Stefan Lindhoff , 1 år kvar, sammankallande
Birgitta Isaksson, 2 år kvar
Ytterligare en person på 3 år ska väljas vid Höstmötet den 23 november.

Samskolan:
Till styrelsens representanter i Samskolans styrelse utsågs vid det konstituerande mötet:
Ingvar Wikström samt Martin Albrecht.