Nya förtroendevalda vid Vårmötet 27 april

Vid vårmötet den 27 april 2017 deltog nästan 50 av medlemmarna i Egnahemsföreningen.

Till ordinarie ledamöter valdes:
Magnus Öhman (Lindvägen 6)
Ingvar Wikström (John Lodéns väg 10)
Carin Hörlin (Storängens Strandväg 17)
Peder Freiij (Storängsvägen 23)
Jonas Ståhlberg (Krokvägen 11)

 Till suppleanter i styrelsen valdes: 
Caroline Maino (Storängens Strandväg 20)
Peter Alpkvist (Storängsvägen 13)
Barbro Sjölander (Parkgränden)

Till revisorer valdes: 
• Hans Hilbers (Parkvägen 50)
• Stefan Ihrengård (Värmdövägen 186)
• Andreas Marcetic (Ängsvägen 9)

Till revisorssuppleanter valdes: 
• Johan Held  (Storängsvägen 7)
• Fredrik Zetterlund (Storängsvägen 24)

Till ordinarie ledamöter i byggnadsnämnden valdes: 
• Peder Freiij (Storängsvägen 23)
• PG Carlsson (Prästgårdsvägen 8)

Till suppleanter i byggnadsnämnden valdes: 
• Åsa Chistiander (John Lodéns väg 4)
• Oscar Liedgren (Storängsvägen 15)

Till styrelsens representant i byggnadsnämnden valdes:
• Peter Alpkvist

Valberedning består till vårmötet 2018 av: 
• Fredrik Sörén sammankallande, 1 år kvar
• Lars Widhagen, 2 år kvar
• Stefan Lindhoff, vald på 3 år

.