Nyhet – nyhetsbrev till medlemmarna

Tjänstemännens Egnahemsförening vid Storängen m.b.p.a har fått ett första nyhetsbrev 2017.  Nyhetsbrevet har mejlats till alla medlemmar som anmält sig via en länk här på vår hemsida storangen.se. Gör det du också – så får även du det.  

I det första nyhetsbrevet kan du bland läsa om:

        Frågan om att bebygga tomten mellan Skolan/Storängssalen och Värmdövägen.

        Uppmaning att delta i en arbetsgrupp angående frågan ovan – särskilt kvinnor välkomnas!

        Att styrelsen för Egnahemsföreningen vill ha mer dialog med medlemmarna.

        Att de är Höstmöte för föreningen torsdag 30 november från klockan 19 – kom och träffa Andreas Totschnig, biträdande stadsbyggnadsdirektör. 

        Vill du lämna in en motion? Skicka den senast 1 november till info@storangen.se

        Vilka som sitter i styrelsen just nu plus bilder på sex av åtta styrelsemedlemmar.Nyhetsbrev 1 okt 2017 att lägga i brevlådor

        Att styrelsen har börjat lägga sina protokoll på hemsidan.

        Kommande Nyhetsbrev kommer bara att skickas ut via mejl – så lämna din  mejladress enkelt på vår hemsida storangen.se. Länken finns längst upp på höger sida på hemsidan.