Parhus vid Stationen beviljade

Den 26 september beviljade Nackas byggnadsnämnd ansökan om att bygga fem tvåbostadshus på tomten Sicklaön 40:4, John Lodéns väg 20.

Nytt förslag för byggnation på John Lodéns väg 20

Ärendet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av fem tvåbostadshus i tre våningar med en total byggnadsarea på 635 m². Total bruttoarea för de fem byggnaderna är 1 600 m². Nockhöjd för de fem byggnaderna är ca 9,5 meter. Ansökan omfattar också nybyggnad av fem komplementbyggnader med en nockhöjd på 3,1 meter och med en total byggnadsarea på 110 m². Anläggning av 14 parkeringsplatser, markåtgärder i samband med byggnation, fällning av fyra träd samt rivning av befintliga byggnader på fastigheten. Exploateringstalet i ansökan är 0,5.

Om någon planerar att överklaga beslutet är i skrivande stund okänt.

Här kan du se det nya förslaget: Bygglov_Sicklaön_40_4_2018-06-29. Det förslaget har vi – Storängens Egnahemsförening – motsatt oss och skickat in följande brev till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: 180730 Synpunkter Sicklaön 40-4