Skanska planerar stenkross vid Östervik

Skanska har lämnat in en ansökan om att starta en kross i Gungviken, nära Drevinge gård mellan Saltsjö Duvnäs och Fisksätra. Buller dygnet runt – nattetid högre än en rockkonsert – i tio år befaras av omkringboende när omkring 600 000 ton berg per år ska hanteras på platsen. Namninsamling ”Stoppa stenkross på Gungviksberget” pågår – länk till den.

Karta över planerad stenkross på 45 000 kvadratmeter.

Saltsjö Duvnäs Fastighetsägareförening, SDF, har skrivit till Mats Gerdau och Cathrin Bergenstråhle om den planerade stenkrossen på Gungviksberget.

Så här skriver de bland annat: Skanska har anmält att de planerar att etablera en stenkross på toppen av berget invid Duvnäsviken, mellan bostadsområdena Saltsjö-Duvnäs och Fisksätra. Verksamheten kommer att pågå dygnet runt årets alla dagar i 10 år. Naturmarken ska avverkas och plansprängas. Skanska beräknar att hanteringen av 600 000 ton stenmassor per år kommer att innebära att ca 180 tunga fordon ska trafikera området varje dag. Enligt Skanskas egen bullerutredning kommer ljudnivån från verksamheten nattetid i genomsnitt överstiga ljudet av en rockkonsert, och de maximala nivåerna kommer att överskrida smärtgränsen. Vi har erfarit att politikerna i Nacka kommun är positiva till detta. Skanska har meddelat att de även planerar att starta industriell tillverkning av cement på berget.

Här planeras stenkross vid Drevinge gård.

Läs brevet i sin helhet 190122 Brev Bergenstråhle och Gerdau.
Vill du protestera mot planerna? Här är länk till namninsamlingen som Eva Nisser, SDF och nätverket Hela Nacka initierat.
Läs mer om Skanskas anmälan av krossning och lagring av stenmassor här.
Läs mer om Skanskas planer på NVP  här