Spruthuset är flyttat!

Det gamla spruthuset – där Storängens brandkår i många decennier förvarat brandskyddsmateriel – är lyckligt flyttat till Parken. Det står nu på den gamla bouleplanen vid tennisbanan. Den som vill spela boule kan i stället gå till den lilla fotbollsplanen vid Storängens Strandväg – där finns en ny boulebana.

Stort tack till alla som hjälpt till att göra flytten av spruthuset möjlig.