Synpunkter på bygglovsansökan

 Tjänstemännens Egnahemsförening vid Storängen m.b.p.a. har lämnat in synpunkter angående radhusbyggnation på John Lodéns väg till Nacka kommun: synpunkter på bygglov Sicklaön 40 4. En kopia kommer även att skickas till Länsantikvarien samt eventuellt kompletteras med ytterligare synpunkter.  Vi meddelar Nacka kommun att vi även skickat till Länsantikvarien.

Egnahemsföreningen uppmanar alla som vill att kontakta sina egna politiker och tala om vad de tycker om byggplanerna. Via denna länk hittar du politikerna i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden https://nacka.tromanpublik.se/viewOrganization.jsf?id=41 .

Det går bra att ta delar av Egnahemsföreningens skrivelse, komplettera med egna synpunkter eller skriva något helt eget. Det viktiga är att så många som möjligt kontaktar politiker inför beslutet den 21 mars ( – observera att det måste vara dem tillhanda senast 13 mars).