Synpunkter på nytt byggnadsförslag vid John Lodéns väg

Angående byggnationer på John Lodéns väg – där Byggförnödenheter ligger i dag – har tomtägaren lämnat in ett nytt förslag på husbyggen. Här kan du se det nya förslaget: Bygglov_Sicklaön_40_4_2018-06-29. Det förslaget har vi – Storängens Egnahemsförening – motsatt oss och skickat in följande brev till miljö- och stadsbyggnadsnämnden: 180730 Synpunkter Sicklaön 40-4

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har sammanträde den 29 augusti. Om ärendet kommer upp då är oklart. Vill du lämna in dina synpunkter eller stärka Egnahemsföreningens kan du skriva till ledamöterna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Deras adresser hittar du här.

Läs om tidigare avslag på bygglovsansökan här.

Läs Egnahemsföreningens tidigare synpunkter på sökt bygglov.

Det går bra att ta delar av Egnahemsföreningens skrivelse, komplettera med egna synpunkter eller skriva något helt eget. Det viktiga är att så många som möjligt kontaktar politiker inför beslutet – som vi tyvärr inte kunnat få fram datum för. Har du synpunkter skicka in dem omedelbart.