Trevligt umgänge på höstmötet

Dryga 40-talet Storängsbor kom, lyssnade, umgicks med grannar och hade trevligt på föreningens höstmöte torsdagskvällen den 22 november.

Höstmötesdeltagare fick mycket information

Höstmörkret lystes upp för de som kom på Egnahemsföreningens höstmöte, föreningens budgetmöte. Många hade tagit tillfället i akt att umgås med sina grannar och få kunskap om vårt gemensamma ägande och vara en del av den gamla fina gemenskapen som finns i egnahemsföreningen.

Godsaker, gemenskap och viktig information fick de som kom på föreningens höstmöte.

Efter mötet informerade Henrik Svensson, översiktsplanerare från Nacka kommun, om Nackas utveckling i Storängens närhet och svarade på frågor.

Henrik Svensson översiktsplanerare på Nacka kommun informerade

 

 

 

 

 

Servitut ska inte gallras ut

På mötet redogjorde ordförande Ingvar Wikström om en lag om att lantmäteriet ska gallra ut servitut äldre än 50 år ur lantmäteriets register.

Avsikten är att ta bort förlegad information i de ”publika online arkiven”.
Allt finns dock fortfarande kvar i riksarkivet och kan fås utskrivet för all framtid.

Om våra servitut gallras ut blir de mindre synliga, vilket inte är bra

Egnahemsföreningens styrelse kommer att begära att våra servitut inte gallras ut genom att skicka en lista med relevanta fastighetsbeteckningar före den 31 december 2018.

Två motioner
I kallelsen till höstmötet presenterades de två motioner som kommit in. I korthet handlade den ena om att installera ljus Parken och den andra om att Spruthuset behöver flyttas. Höstmötet och styrelsen var överens om att be respektive motionärer att bilda arbetsgrupper där även en representant ut styrelsen ingår. Styrelsen får godkänna och finansiera inom ramen för befintlig budget.

Mötets yngsta deltagare hör till nyinflyttade familjen Sandell.

Medlemsavgift
Tjänstemännens Egnahemsförening vid Storängens höstmöte är föreningens budgetmöte och brukar hållas i slutet av november. På höstmötet bestäms medlemsavgiften för det kommande kalenderåret och budgeten fastställs. Mötet beslutade att medlemsavgiften är oförändrat på 800 kronor.

Annat som togs upp på mötet kan du läsa om i protokollet som kommer att finnas på hemsidan när det är justerat och klart.

 

 

 

Mingel, trevligt umgänge samt dryck och tilltugg hör föreningens möten till.

 

Kom på glögg!

Nästa tillfälle att umgås med grannarna är glöggmingel som föreningen bjuder in till söndag 9 december mellan klockan 14 och 16 i vår fina Storängssal. Välkomna!