Vårmöte 26 april 2018

Medlemmar i Egnahemsföreningen vid Storängen m.b.p.a. kallas till föreningens ordinarie allmänna sammanträde. Torsdagen den 26 april 2018, klockan 19.30 i Storängssalen.

Förfriskningar och mingel från kl.19 och även efter mötets slut. Fullständigt program hittar du några dagar före mötet i din brevlåda.

Vårmötet, som är Egnahemsföreningens ordinarie årsmöte, hålls alltid i april. Det har sedvanliga årsmötesärenden på sin dagordning. Motion till vårmötet lämnas till styrelsen före den 1 april.

Alla i föreningens område är välkomna att närvara, rösträtt har den som är medlem och betalat medlemsavgift för 2018.
Boka in datumet redan nu.