Storängens Trädgårdssällskap tog fram följande publikationer, nytryck och särtryck till Storängens 100-årsjubileum 2004.

Flera finns kvar i lager. Vill du köpa, kontakta Eva Björkström eller Katarina Westman.

Stavenow bok

Elisabet Stavenow-Hidemark 

Villabebyggelse I Sverige 1900-1925

Särtryck: Storängen. 

Storängens Trädgårdssällskap 2004. Förut 80 kr, nu 50 kr.

 

Stockholms Förstäder och Villasamhällen 1911

Särtryck: Storängens Villastad.

Storängens Trädgårdssällskap 2004. Förut 60 kr, nu 30 kr.

Eva Björkström

100 recept genom 100 år i 100 trädgårdar

Storängens Trädgårdssällskap 2004. Slutsåld.

 

John Lodén

Storängen 1904-1924 Några meddelanden om samhällets uppkomst och utveckling.

Nytryck. Storängens Trädgårdssällskap 2004. Förut 30 kr, nu 20 kr.

 

Lars Lalin, red Katarina Westman  

Storängsminnen

Storängens Trädgårdssällskap 2005. Förut 50 kr, nu 40 kr.

 

Pia Laird Frankfeldt och Tove Freiij 

Storängens djur 1904-2004

Storängens Trädgårdssällskap 2004. Förut 80 kr, nu 30 kr.

G H Sandberg

Om villor och egnahemsbyggnader

Föredrag, publ av Björck & Börjessons förlag 1908. Utgången.

Nytryck. Storängens Trädgårdssällskap 2004. Förut 80 kr, nu 50 kr.

 

AB Storängens Samskola genom Bengt Hollberg tog till 100-årsjubileet fram en serie vykort med Storängsmotiv. Serie om 16 kort samt texthäfte 15 kr, lösa kort 1 kr.

 

Svenska hem i ord och bild

Följande årgångar innehåller artiklar om Storängshem.
1914   Wahlström (förf Waldemar Swahn)
1915   Lidforss (förf Holger Nyblom)
1918   Kallstenius, Kamke, Genberg, Pauli och Hallström (förf Mary T Nathorst)
1921   Lilienberg och Widstrand (förf Mary T Nathorst)

 

Elisabet Stavenow-Hidemark

Villabebyggelse i Sverige 1900-1925

Nordiska Museets förlag 1971. Utgången.

 

Stockholms Förstäder och Villasamhällen 1911 

Bokförlaget Rediviva, facsimileupplaga 1975. Utgången.

Läsförlaget, nytryck 2000.

 

Gunnar Bjurman

En kort beskrivning över Storängens tillkomst och utveckling.

1944 eller senare. Stencil.

 

E. Gunnar Åberg.

Kåseri om Storängen

hållet vid allmänna sammanträdet 1980-04-25 i Storängens samskola.

Stencil.

 

Bebyggelseinventering av Storängen,

utförd 1979 av Lisbeth Nilsson på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm.

 

Storängen – en bevarad idyll.

B-uppsats vid Stockholms universitet, Kulturgeografiska institutionen,

Aase Fosshaug, 1992.

 

Samhällsplanering under sekelskiftet.

Ett arbete i ämnet Historia III vid Nacka Vuxengymnasium hösten 1993.

Malin Hollberg.

 

Kulturhistorisk undersökning och byggnadsundersökning.

Egnahemsområdet Storängen, särskilt huset på John Lodéns väg 3.

Distanskurs 20 p i Kulturvård & Byggnadsvård,

Gudrun Wennerström, 2006.