Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Välkommen till Höstmöte 2014

Välkommen till Höstmöte 2014

Medlemmar kallas till föreningens ordinarie allmänna sammanträde. Torsdagen den 27 november 2014 kl 19.30 i Storängssalen. Förfriskningar och mingel från kl 19 och även efter mötets slut. Ett bra tillfälle att bekanta sig med nya och gamla grannar i vårt…

Läs mer

Vad föreslår du?

Vad föreslår du?

Nu är det dags att författa motioner till höstmötet. Din motioner vill vi ha in senast den 31 oktober så vi hinner behandla dem till höstmötet den 27 november. Vad tycker du behöver göras i vårt område, är det något…

Läs mer

Vilka regler gäller för så kallade Attefallshus i Storängen?

Det har börjat dyka upp frågor om det är möjligt och i sådana fall hur man får bebygga sin tomt i Storängen. För att uppföra ett så kallat Attefallshus i Storängen krävs ett bygglov från kommunen. Det är alltså andra regler…

Läs mer

Kom och spring med Storängens Löparklubb!

Vi är ett litet gäng killar/gubbar som varje tisdag kl. 21 kör gemensamma löparpass och vi vill såklart bjuda in ALLA i Storängen att vara med på detta. Det är lättare att träningen blir av om man är del av…

Läs mer