Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Ängsfesten 4 september

Årets Ängsfest går av stapeln söndagen den 4 september kl 14-16 och arrangeras som tidigare av Storängstraktens Villaägarförening och Tjänstemännens Egnahemsförening. Välkomna att fika, umgås och sälja grejer på loppis. Vid dåligt väder är vi inne i Storängssalen. I år…

Läs mer

Ny styrelse valdes på Vårmötet

Ny styrelse valdes på Vårmötet

Ett 20-tal medlemmar samlades  torsdagen den 21 april för det 111:e vårmötet i föreningens historia. Inga motioner hade inkommit till mötet. Efter genomgång av föreningens ekonomi så beviljades styrelsen ansvarsfrihet. På mötet avtackades Anders Sjunnesson, Cecilia Widhagen och Johan Blomström för sina…

Läs mer

Entusiaster på beskärningskurs

Entusiaster på beskärningskurs

Lördagen den 16 april samlades en tapper skara intresserade trädgårdsvänner under ledning av arborist James Synnestvedt. Trots ett lätt duggregn och en kylslagen väderlek så förmedlades många råd och tips om beskärning av både träd och buskar men med fokus…

Läs mer

Välkomna till Vårmöte no 111

Välkomna till Vårmöte no 111

Torsdagen den 21 April kl 19.30 är det dags för föreningens ordinarie allmänna sammanträde. Alla i föreningens område är välkomna att närvara, rösträtt har den som är medlem och betalat medlemsavgift för 2016. Förfriskningar och mingel från kl 19 och…

Läs mer