Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Valborgsmässofirandet i Storängen

På Valborgsmässoaftonen den 30 April samlas vi på Ängen för att bränna bort det gamla och ge plats för det nya. Klockan 20.00 kan du se Storängens Frivilliga Brandkårs intåg då de anländer för att tända brasan. Strax därefter underhåller…

Läs mer