Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Årets ängsfest söndag 3 september 2017

Årets ängsfest söndag 3 september 2017

Årets Ängsfest går av stapeln söndagen den 3 september kl 14-16 och arrangeras som tidigare av Storängstraktens Villaägarförening och Tjänstemännens Egnahemsförening. Välkomna att fika, umgås och sälja grejer på loppis. Vid dåligt väder är vi inne i Storängssalen. Varmt välkomna!

Läs mer

Nya förtroendevalda vid Vårmötet 27 april

Vid vårmötet den 27 april 2017 deltog nästan 50 av medlemmarna i Egnahemsföreningen. Till ordinarie ledamöter valdes: Magnus Öhman (Lindvägen 6) Ingvar Wikström (John Lodéns väg 10) Carin Hörlin (Storängens Strandväg 17) Peder Freiij (Storängsvägen 23) Jonas Ståhlberg (Krokvägen 11)  Till suppleanter i styrelsen valdes: …

Läs mer