Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Gisela Waisman ny Grannsamverkare

Gisela Waisman ny Grannsamverkare

Sedan februari 2020 är Gisela Waisman ny Grannsamverkare i Storängen. Gisela kommer att publicera det hon får reda på om rapporterade händelser inom ramen för Grannsamverkan. Det görs framför allt på de tre facebookforumen sidan Tjänstemännens Egnahemsförening vid Storängen, den…

Läs mer

Ingen förskola på Järlavägen

Ingen förskola på Järlavägen

Planerna på att bygga en förskola för 200 barn på Järlavägen skrinläggs. Så här skriver Mats Gerdau, Nacka [caption id="attachment_1913" align="alignright" width="300"] Det blir ingen förskola för 200 barn här på Järlavägen. Foto: CarolineMaino[/caption] kommunstyrelsens ordförande, i ett mejl till…

Läs mer

Ny grannsamverkare sökes

Ny grannsamverkare sökes

Vill du vara Storängens kontaktperson för Grannsamverkan? Johan Blomström, som varit kontaktperson i några år, flyttar under våren från Storängen. Stort tack Johan för ditt jobb! Nu behöver vi någon ny som – via mejl – får rapport en gång…

Läs mer

Damm ska rena dagvatten

Damm ska rena dagvatten

En damm vid Storängens Strandväg/Lillängsvägen ska rena dagvatten. Har du frågor och funderingar tas de gärna emot. På ängen tvärs över gatan från fotbollsplanen vid Storängens Strandväg planeras en damm för att rena dagvatten. Nacka kommun har fått bidrag från…

Läs mer