Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Nya förtroendevalda efter vårmötet den 25 april 2019

Nya förtroendevalda efter vårmötet den 25 april 2019

Vid vårmötet den 25 april 2019 deltog drygt 50 av medlemmarna i Egnahemsföreningen.   Styrelsen – som valdes då – består fram till vårmötet i april 2020 av: Till ordinarie ledamöter valdes: Barbro Sjölander (Parkgränden 4) – ordförande, information Caroline…

Läs mer

Valborgsfirande i Storängen

Valborgsfirande i Storängen

Traditionsenligt tänder vi brasan kl 20.00 på Ängen. Ta med vänner och bekanta, sjung in våren och beskåda Storängens Frivilliga Brandkår när de plikttroget och med säker hand tänder och sedan också övervakar elden för allas vår säkerhet. Varmt välkomna!…

Läs mer

Kom på Vårmötet den 25 april

Kom på Vårmötet den 25 april

Medlemmar i Egnahemsföreningen vid Storängen m.b.p.a. kallas till föreningens ordinarie allmänna sammanträde. Torsdagen den 25 april 2019, klockan 19.30 i Storängssalen. Förfriskningar och mingel från kl.19 och även efter mötets slut. Fullständigt program har delats ut i medlemmarnas brevlåda. Vårmötet,…

Läs mer

Inbjudan till bullertest och hearing

Inbjudan 6 april kl. 13-15 (1).jpg

Läs mer