Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Behöver du ved?

Vi har nyligen tagit ner ett stormfällt träd i parken. Stora stubbar och grenar ligger precis vid tennisbanan. Vill du ha veden så är det fritt att ta. Först till kvarn.......


Gungviken – engagera dig

Gungviken – engagera dig

På bifogade bild hittar du nu information om den planerade stenkrossen i Gungviken.  De har byggt en hemsida som du hittar här 


Skanska planerar stenkross vid Östervik

Skanska planerar stenkross vid Östervik

Skanska har lämnat in en ansökan om att starta en kross i Gungviken, nära Drevinge gård mellan Saltsjö Duvnäs och Fisksätra. Buller dygnet runt – nattetid högre än en rockkonsert – i tio år befaras av omkringboende när omkring 600…

Läs mer

Dom om Järlasjön överklagas inte

Dom om Järlasjön överklagas inte

I december 2018 kom domen i mark- och miljödomstolen om en reningsbassäng i Järlasjön. Domstolen ger den planerade dagvattenanläggningen i Kyrkviken grönt ljus — under 15 år. [caption id="attachment_1797" align="alignright" width="300"] Järlasjön i vinterskrud.Foto: Caroline Maino[/caption] Skälen för tidsbegränsningen är…

Läs mer