Välkommen till Storängen

Storängen är ett villasamhälle, centralt beläget i Nacka kommun, som började bebyggas redan 1904 och anses som ett av Sveriges bäst bevarade villasamhällen, tack vare sina tidstypiska stora trävillor och sin förhållandevis orörda miljö. Området är förklarat som riksintresse för kulturmiljövården!


Har du inte fått Nyhetsbrevet…? Det är inte skräp!

Vårt nyhetsbrev nr 1 år 2018 till Egnahemsföreningens medlemmar skickades i tisdags eftermiddag, 20 mars. Har du inte fått detta brev till din e-postlåda kan det ha hamnat i skräpkorgen. Det finns två varianter av ”skräp”: den ena är att…

Läs mer

Årets första nyhetsbrev är skickat

I dag, 21 mars, har Egnahemsföreningens första nyhetsbrev för 2018 skickats till medlemmar. 85 fastigheter (104 mottagare) har anmält att de vill ha nyhetsbrev. Har du inte fått det? Har du missat att anmäla ditt intresse? Anmäl dig här. Vi…

Läs mer

Vårmöte 26 april 2018

Vårmöte 26 april 2018

Medlemmar i Egnahemsföreningen vid Storängen m.b.p.a. kallas till föreningens ordinarie allmänna sammanträde. Torsdagen den 26 april 2018, klockan 19.30 i Storängssalen. Förfriskningar och mingel från kl.19 och även efter mötets slut. Fullständigt program hittar du några dagar före mötet i…

Läs mer

Synpunkter på bygglovsansökan

Synpunkter på bygglovsansökan

 Tjänstemännens Egnahemsförening vid Storängen m.b.p.a. har lämnat in synpunkter angående radhusbyggnation på John Lodéns väg till Nacka kommun: synpunkter på bygglov Sicklaön 40 4. En kopia kommer även att skickas till Länsantikvarien samt eventuellt kompletteras med ytterligare synpunkter.  Vi meddelar…

Läs mer